Lukijoilta: Omaishoitaja läsnä 24/7

Väestö vanhenee hyvää vauhtia ja kymmenen vuoden kuluessa tahti kiihtyy, kun sotien jälkeiset suuret ikäluokat ohittavat kahdeksankymmenen ikävuoden. Kansallisena tavoitteena on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut.

Seinäjoki on panostanut kotihoitoon ja kotona-asumista tukeviin tukitoimiin, mutta onko riittävästi? Yhteiskunnan tulee osaltaan tukea ikäihmisten hyvinvointia ja pysymistä mahdollisimman toimintakykyisinä. Esimerkiksi, jos mummaa huimaa, niin ei riitä, että hänelle tarjotaan rollaattoria, vaan tutkitaan, mistä huimaus johtuu ja voisiko sen hoitaa. Eli kun havaitaan jokin toimintakyvyn heikkeneminen, tutkitaan iäkäs systemaattisella otteella löytyisikö hoitoa, joka toimintakyvyn laskun sillä hetkellä pysäyttäisi tai jopa korjaisi. Tällä tavalla toimien olisi mahdollista estää raskaan hoidon tarve.

Kotihoitoon tarvitaan nyt entistä enemmän lääkäripalveluita ja sairaanhoidollista osaamista. Uuden valtuuston tulee ohjata juuri tähän enemmän voimavaroja, koska sillä säästetään päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja.

Omaishoitajien rooli tulee entisestään lisääntymään. Hoitajapula johtaa hoiva-alan vakavaan kriisiin ilman omaishoitajien työpanosta. Omaishoitajien työtä tulee tukea lisäämällä sairaanhoidollisten palvelujen saatavuutta, esimerkiksi konsultaataatiomahdollisuuksia, samalla tavalla kuin kotihoidossa. Erityisesti lääkäripalveluiden ja vuorohoitopaikkojen saatavuus luovat turvallisuutta omaishoitajien työhön. Omaishoitajien vastuunottaminen läheisestään säästää huomattavasti kaupungin varoja.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi muistipotilas, jolla ei ole esimerkiksi omaishoitajapuolisoa, maksaa yhteiskunnalle kolme kertaa sen minkä omaishoitajan kanssa asuvat. Luvut ovat 16 000 euroa ja 49 000 euroa vuodessa. Omaishoitoa kannatta siis tukea pontevasti myös taloudellisesti.

Kehittämistoimista huolimatta esimerkiksi keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavat tarvitsevat ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ja niihin tulee varautua.

Valtuuston päätökset ratkaisevat, miten laadukkaasti vanhuksiamme hoidetaan.

Martti Pajulammi

Seinäjoki