Lukijoilta: Pajuluoma pitää ämmälänkyläläiset kuivilla

Viimeisten vuosien säät ovat olleet kovin vaihtelevat. Pitkät kuivat jaksot ja toisaalta rankkasateet ja liiallinen märkyys ovat vuorotelleet. Tälläkin hetkellä joet ja järvet hipovat tulvakorkeuksia, myös pienemmät vesistöt virtaavat uomiensa täydeltä. Kuivien aikojen jälkeen pellot ja piha-alueet eivät ehdi imeä rankkasateiden vesimääriä ja toisaalta veden kyllästämä märkä maa ei ota vettä vastaan määräänsä enempää. Näissä tilanteissa syntyy paljon pintavesien ja hulevesien virtaamaa.

Ämmälänkylässä Pajuluoman yläosan kunnostus tehtiin sananmukaisesti hyvän sään aikana monessa mielessä. Kylä on säästynyt jokavuotisilta, kiusallisilta ja haitallisilta kevät- ja kesätulvilta luoman kunnostuksen jälkeen. Ajankohta oli otollinen myös rahoituksen suhteen. Myöhemmin valtion avustusta ei ole enää ollut saatavissa vastaaviin hankkeisiin.

Pajuluoman ojitusyhtiön alkukokous pidettiin keväällä 2011 ja hankkeen päättävä yhtiökokous neljä vuotta myöhemmin. Hankkeen päätavoite oli viljelysmaiden kuivatus. Ojaa kunnostettiin kaikkiaan lähes noin 24 kilometriä, kokonaispinta-ala oli noin 400 hehtaaria ja kokonaisvaluma-alue noin 85 neliökilometriä. Uusia ojarumpuja asennettiin yli 70 kappaletta, niistä yli puolet oli suoraan tilanomistajien kustantamia. Lisäksi tilanomistajia laskutettiin hankkeen yli miljoonan kustannuksista runsaat kolmekymmentä prosenttia. Hanke oli monelle tilanomistajalle haastava taloudellinen voimainponnistus, mutta oli nähtävä merkittävät hyödyt pitkälle tulevaisuuteen.

Ojien kunnostuksen ansiosta pohjavesi laski, mikä paransi oleellisesti viljelyolosuhteita. Myös kiinteistöjen perustusten salaojat ja hulevedet rakennusten ympäriltä saatiin ohjattua tehokkaammin oikeaan suuntaan kunnossa oleviin ojiin.

Hankkeen päätyttyä ELY luovutti vastuut ja velvollisuudet Pajuluoman ojitusyhtiölle, mikä koostuu kiinteistöjen omistajista. Ojitusyhteisö on velvollinen pitämään ojat kunnossa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ojien vesakoiden raivaamisen tekee tarvittaessa jokainen tilanomistaja kiinteistönsä kohdalta. Vähäistä merkittävimpien kunnostustöiden tarpeen arvioinnista ja toteutuksesta vastaavat toimitsijamiehet.

Viitisen vuotta sitten toteutettu Pajuluoman kunnostus palvelee taas pitkään, kun itse kukin huolehtii osaltaan, että vesi pääsee vapaasti virtaamaan.

Martti Pajulammi

Seinäjoki