Lukijoilta: Palkansaaja, käytä äänioikeuttasi!

Suomea pidetään kansainvälisesti vakaana ja demokraattisena yhteiskuntana. Tähän mielikuvaan on vahvasti vaikuttanut maassamme sodanjälkeisistä vuosista saakka harjoitettu konsensuspolitiikka. Politiikka, jossa hallitus, työnantajat ja työntekijät järjestöineen ovat yhdessä sopineet niin tulojaosta kuin monista sosiaalisista uudistuksista. Nämä yhdessä sovitut uudistukset ovat vieneet maatamme kohti hyvinvointiyhteiskuntaa.

Vuonna 2015 eduskuntavaalien jälkeen Suomeen muodostettiin Juha Sipilän porvarihallitus, joka lupasi laittaa Suomen kuntoon. Toimeen ryhdyttiin vaatimalla jokaiselta palkansaajalta 100 tuntia palkatonta työtä, työskenteli sitten julkisella tai yksityisellä sektorilla. Palkansaajat nousivat vastarintaan kokien vaatimuksen viime vuosisadan torppariajan taksvärkkipäivien esiin kaivamisena.

Palkansaajien sitkeän vastarinnan vuoksi hallitus perääntyi vaatien tilalle sopimusta, jossa on piirteitä edellä kuvatusta. Vaatimustaan hallitus tehosti jokaista palkansaajaa koskettavalla pakkolakiuhkauksella. Uhkavaatimuksillaan ja täydellisesti työnantajien kelkkaan asettumalla hallitus tuhosi lyhyessä ajassa luottamukseen perustuvan sopimisen kulttuurin.Uhkavaatimusten alla tehtiin työmarkkinoille ns. KIKY- sopimus, joka mm. leikkaa 30 prosenttia julkisen puolen lomarahoista ja määrää kuntatyönantajan palkansaajat työskentelemään palkatta 24 tuntia vuodessa.

Etuuksista ensimmäisenä liipaisimen alle joutuivat työttömyysturva, lapsilisät ja opintotuki. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden hallitus ei katsonut kuuluvan työttömien lapsille. Oleelliseksi osaksi Suomen kuntoon laittoa hallitus katsoi myös palkansaajien irtisanomissuojan heikennyksen.

Suomen kuntoon laittaminen sälytettiin pitkälti vain palkansaajien, työttömien, lapsiperheiden ja opiskelijoiden harteille. Eräiden yritystukien tehottomuudesta puhuttiin, mutta niiden leikkaus ei sopinutkaan porvarihallituksen ideologiaan. Ei liioin pääomaveron korotus.

Meillä on taas käsillä eduskuntavaalit, joissa ratkaistaan jatkuuko palkansaajien painostus ja syrjään painaminen. Vai saammeko äänemme kuuluviin, kun toimeentulon ja työelämän kysymyksiä ratkaistaan?

Emme halua haastaa riitaa, sillä esteet ylitetään rakentamalla siltoja, mutta emme myöskään alistu määräilyyn. Haluamme vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista. Työttömyydestä ei saa rangaista, etenkään työttömien lapsia! Annamme eduskuntavaaleissa äänemme ehdokkaille ja puolueille, jotka puolustavat oikeuttamme järjestäytyä, sopia työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin.

Kehotamme palkansaajia äänestämään ehdokkaita, joiden mielestä Suomessa jokainen voi elää palkallaan, vapaana mielivaltaisen irtisanomisen pelosta.

Palkansaaja: edustajamme eivät ratkaise asioita pakkolaeilla tai leikkureilla, vaan sopimalla. Käytä äänioikeuttasi!

JHL ry, Pohjanmaan alue