Lukijoilta: Pitäisi kieltää seniorienvierailut

Ihmisten puheissa esiintyy voimakasta pelkoa, että rakkaan läheisen luo palvelukotiin ei pääse lainkaan. Toisin: Hoitajien ja läheisten velvollisuus on huolehtia hoidosta ja huollosta. Hoitajat työn takia osansa tekevätkin. Tilanne huomioon ottaen olisi kuitenkin hyvä, jos iäkkäälle asujalle nimettäisiin minimissään kaksi vastuuhoitajaa, jotka kumpikin ainakin kerran työvuoronsa aikana kävisi tätä hoitamassa. Se jo loisi turvallisuuden tunnetta ja vähentäisi kävijäin määrää.

Samoin olisi hyvä, jos omaiset rajaisivat huoltotehtävissä käyvien määrän aika vähään.

Kaikilla ei ole lähellä asuvaa omaista huollosta vastaamaan. Voisiko vaikka seurakunnan ystäväpalvelun kautta nimetä jonkun, vaikka palkankin edestä? Mieluummin jonkun, joka ennestään tuntee henkilön.

Seinäjoella on niin sanottua senioriasumista = palveluasumista. Yhtäläisyysmerkin käytön oikeuttaa ”Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille, 2019”. Näin muun muassa Hyllykalliokoti asuinkohteena on aito palvelukotiyksikkö kieltoasetuksen kohde vierailujen suhteen.

Seinäjoen kaupungin organisaatiossa Hyllykalliokoti ei ole hallinnollinen yksikkö. Kaikki on hallinnollisesti laskettu yksilötasolle. Kun asunnot otettiin kaupungin vuokra-asunnoiksi ja nimettiin ns. senioriasunnoiksi, suhde on asukas - vuokranantaja, ei asukas - asumisyksikkö.

Tämä hallinnollisen yksikön puute ei saa olla este hallituksen asetuksella ilmoittaman tahdon toteutumiselle. Surku sitä, joka ensimmäisenä joutuu kuultavaksi, jos täällä tulee koronan uhreja.

Pauli Kukko