Lukijoilta: Poikkeustilan jälkeen kansalla on kyltymätön kulttuurinnälkä

Kun korona on saatu aisoihin, ja poikkeusolot vaihtuvat normaaleiksi, on kansalla kyltymätön kulttuurinnälkä. Kuorot kokoontuvat, teattereiden ja konserttisalien katsomot täyttyvät ja kuvataideharrastus elpyy. Museoihin ja näyttelytiloihin pääsee taas vapaasti tutustumaan.

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategia vuosille 2020–25 vastaa yleisön kysyntään ja luottaa voimakkaasti maakunnan elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Hiipuvan väestökehityksen maakunnassa uskotaan kulttuurin tuomaan veto- ja pitovoimaan.

Laajapohjaisesti valmistellun suunnitelman tulevaisuudennäky lähtee siitä, että Etelä-Pohjanmaa on jo nyt vahva kulttuurimaakunta, jonka menestys kumpuaa kansainvälisyydestä ja kyvystä uudistua muun maailman mukana. Kulttuuristrategian mukaan Etelä-Pohjanmaa haluaa olla hyvinvoivien ihmisten innostava kulttuurimaakunta.

Etelä-Pohjanmaa on vetovoimainen, asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä innostava kulttuurimaakunta. Tärkeintä ovat tyytyväiset asukkaat, ammattilaiset ja yritykset, jotka valitsevat maakunnan kodikseen.

Kulttuuritoimintoihin osallistuminen lisää onnellisuuden kokemuksia ja elämän mielekkyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti terveyteen, parantaa elämänlaatua ja pidentää elinikää. Kulttuurin ja taiteen osuutta asukkaiden hyvinvoinnissa tulee vahvistaa.

Maakunnan kulttuuriperintö on monipuolista, kulttuuritoiminta laadukasta, kaupunkikulttuuri elävää ja kotiseututyö vireää. Etelä-Pohjanmaan kaikilla asukkailla pitää olla helposti saavutettavat ja tasapuoliset mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen kokemiseen ja harrastamiseen.

Raimo Hautanen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Seinäjoki