Lukijoilta: Pyöräilykaupunkiin kaivataan pyöräilyreittejä

Seinäjoen uudessa kaupunkistrategiassa 2018-2025 kaupunki on julistautunut pyöräilykaupungiksi. Näkemyksemme ei tue tätä väitettä. Valtaosa Seinäjoen pyöräilyreiteistä on ruuhkaisten teiden varsilla, jolloin pyöräilijät altistuvat katupölylle ja saasteille. Tulevasta kaupungin suunnitelmasta puuttuvat työmatkapyöräilyyn sopivat ympäri vuoden kunnossa pidettävät reitit.

Työn fyysisen kuormituksen vähenemisen ja arkea helpottavan teknologian yleistymisen seurauksena ongelmaksi on muodostunut väestön terveyden kannalta liian vähäinen fyysinen aktiivisuus.

Aikuisten viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen mukaan teholtaan reipasta kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä, tulisi kertyä vähintään kaksi ja puoli tuntia tai rasittavaa liikuntaa vähintään 75 minuuttia.Suomalaisen Terveys 2011 –tutkimuksen mukaan joka kymmenes (9,5 %) yli 30-vuotiaista täyttiterveysliikuntasuosituksen ja joka neljäs (24,5 %) täytti suosituksen kestävyysliikuntaosuuden, mutta ei harrastanut terveyden kannalta riittävästi lihaskuntoharjoittelua.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi 5.4.18 raportin vähäisen fyysisen aktiviteetin yhteydestä kroonisiin sairauksiin ja niiden aiheuttamista kustannuksista ja tuottavuuden menetyksistä. Ne olivat 3,2-7,5 miljardia euroa vuodessa, pahimmillaan puolet terveydenhuollon menoista, jotka olivat 2017 n. 15 miljardia euroa. Etelä-Pohjanmaan väestö on tällä hetkellä Suomen toiseksi lihavinta kansaa. Epäselväksi jää, kuinka terveysliikuntatavoitteisiin aiotaan jatkossa päästä, kun kaupungin suunnittelu nojaa vahvasti yksityisautoiluun pyöräilyn ja kävelyn kustannuksella.

Olemme laatineet Vapaudentien jatketta vastustavan adressin, johon on koottu muitakin perusteluja siitä, miksi uusi tiesuunnitelma on ongelmallinen. Adressi luovutetaan kaupungin päättäjistölle kahden viikon sisällä.

Liisa Mäntymäki, kehittämisylilääkäri, Aksila

perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö, EPSHP

Pirjo Rautiainen korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri,

EPSHP