Lukijoilta: Ruuhikoskigolfin ongelmat

Ilkka-Pohjalainen-lehdessä oli 13.9. mielenkiintoinen juttu Ruuhikoskigolf Oy:n toimintaan liittyvistä ongelmista. Suureksi epäkohdaksi koettiin se, että myös pelaajien kuolinpesät ja terveyssyistä pelikykynsä menettäneet osakkaat joutuvat maksamaan yhtiövastiketta. Osakkeen he ovat aikanaan hankkineet tukeakseen kentän rakentamista ja saadakseen sitä kautta osakkeeseen liittyvän pelioikeuden. Kuolleet ja pelikykynsä menettäneet eivät voi kuitenkaan pelioikeuttaan käyttää.

Tilanne on kuolinpesien ja pelikykynsä menettäneiden osakkaiden osalta kohtuuton. Yhtiön hallitus perustelee kuitenkin menettelyä osakeyhtiölain määräyksillä.

Jos kuitenkin laki johtaa kohtuuttomuuteen, olosuhteet tulisi muuttaa sellaisiksi, että kohtuuttomuus poistuu. Yksi vaihtoehto olisi se, että yhtiö purettaisiin selvitystilamenettelyllä ja sen omaisuus siirrettäisiin golfseuralle. Seura taas perisi kentän ylläpitokustannukset aktiivipelaajilta. Näin kuolinpesät ja pelikykynsä menettäneet vapautuisivat kentän ylläpidosta.

Ellei yhtiötä pureta, ongelmaa voitaisiin lieventää siten, että kuolinpesillä ja pelikykynsä menettäneillä olisi etuoikeus silloin, kun yhtiö vastaanottaa vastikkeetta omia osakkeitaan. Tämä vaatisi muutoksen yhtiöjärjestykseen. Tällainen määräys onkin jo joidenkin golfyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä.

Ruuhikoskigolf on toiminut 30 vuotta. Seuraavien 30 vuoden aikana ainakin kaikki seniori-ikäiset osakkaat pelaavat jo taivaallisilla pelikentillä. Tilanne olisi silloin sellainen, että kuolinpesät ylläpitävät golfkenttää ja muut vain pelaavat. Tuntuuko oikeudenmukaiselta?

Ellei yhtiöjärjestyksen muuttaminen onnistu, yhtiö on ennemmin tai myöhemmin pakko purkaa. Pitääko siis odottaa siihen saakka, että kuolinpesillä on siihen lain vaatima määräenemmistö? Hyvällä yhteisymmärryksellä voitaisiin toimia jo nyt.

Osakeyhtiölaissa edellytetään myös osakkaiden yhdenvertaisuutta. Yhtiö ei saa toimia tavalla, joka tuottaa toiselle osakkaalle epäoikeutettua etua toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Nykytilannetta voidaan perustellusti tulkita myös siten, että tässä rikotaan tuota yhdenvertaisuusperiaatetta. Toiset osakkaat pelaavat osittain kuolinpesien ja pelikykynsä menettäneiden kustannuksella.

Lakikirjan etulehdillä on kaikissa Pohjoismaissa Olaus Petrin jo satoja vuosia sitten laatimat tuomarinohjeet. Niiden mukaan ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei saata olla lakikaan”. Näitä periaatteita myös Suomen oikeuslaitos kunnioittaa.

Vetoankin kaikkiin osakkeenomistajiin, että yhteisymmärryksessä toimittaisiin niin, että kohtuuttomuudet saataisiin poistettua ja hieno ja terveellinen kuntoilu- ja urheilumuoto jatkuisi entistä houkuttelevampana.

Veli Salmi

varatuomari

Seinäjoki