Lukijoilta: Seamkin ja Tampereen korkeakoulusäätiön yhdistymisen on hyödytettävä Seinäjokea

Henkilöstö on huolissaan ja pettynyt viimeaikaisesta kehityksestä koskien Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulusäätiön yhteistyöneuvotteluja. Prosessin alkaessa (2018) tehtiin kysely ja lähes koko henkilöstö toivoi vain syvempää yhteistyötä Tampereen korkeakoulusäätiön kanssa.

Näihin päiviin saakka on vakuutettu, että enemmistöosakkuus ja päätäntävalta Seamkin asioista säilyy Seinäjoella. Henkilöstöltä on tullut pettynyttä palautetta siitä, että Seinäjoen kaupungin ehdoton kanta enemmistöosakkuuden pitämisestä Seinäjoella kääntyikin vapun aikoihin täysin päinvastaiseksi.

Jyty ry:n jäsenet ovat pääosin tukihenkilöstöä, jotka on mainittu kaikissa tiedotustilaisuuksissa henkilöstöryhmänä, jota jatkossa tarkastellaan osana saatavaa synergiahyötyä eli suomeksi sanottuna osana sulautumisesta saatavia säästöjä. Kustannussäästöt tulisivat pitkässä juoksussa vaikuttamaan myös opetushenkilöstöön, onhan Tampereen korkeakoulusäätiössä jo mukana Seamkin kilpailija Tampereen ammattikorkeakoulu.

Mikäli enemmistöosakkuus siirtyy Tampereelle, henkilöstö edellyttää, että myös Seamk hyötyisi enemmistöosakkuuden siirtymisestä Tampereelle. Henkilöstöä kalvaa epäilys siitä, mitä Seinäjoella tapahtuu säätiöön liittymisen jälkeen. Päätäntävallan siirtyminen Tampereelle tuo sen, että vaikuttaminen omiin asioihin vaikeutuu. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä; vähemmistöosakkailla ei ole mainittavaa vaikutusmahdollisuutta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu oli aluksi mukana selvitystyössä, mutta siellä osakkeiden omistajat päätyivät kesällä 2019 jättäytymään pois jatkoselvityksistä. Satakunnassa pidettiin tärkeänä oman ammattikorkeakoulun omistuksen ja siihen liittyvän päätöksenteon säilymistä Satakunnassa. Lisäksi painotettiin, että päätös on oikea alueelle tärkeän koulutuksen kannalta.

Alueellinen näkökulma tulee huomioida myös Etelä-Pohjanmaalla; Seamk on koko maakunnan kannalta merkittävä työantaja ja kouluttaja. Seamk työllistää lähes 400 henkeä. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on kevääseen 2020 mennessä valmistunut 17 000 opiskelijaa ja iso osa opiskelijoista on työllistynyt Etelä-Pohjanmaalle. Omalla ammattikorkeakoululla on ollut ja on alueellemme suuri merkitys.

Seamk on hyvin hoidettu ammattikorkeakoulu ja toimii vakaalla taloudellisella pohjalla. Se on menestynyt OKM:n rahoitusmittarien mukaan hyvin ja jopa erittäin hyvin kokoonsa nähden. Olemme valtakunnallista huippua monissa tunnusluvuissa.

Seamkin henkilöstö on erittäin vahvasti työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Lähes kolme vuotta jatkunut selvitystyö ja epävarmuus on ollut henkilöstölle stressaavaa. Jo nyt asiasta käyty keskustelu hankaloittaa rekrytointia tietyillä aloilla.

Seamkin pääluottamusmiehet toivovat, että päättäjät tekevät viisaita ja aluetta palvelevia päätöksiä.

OAJ ry, pääluottamusmies Marja-Liisa Saariaho,

Jyty ry, pääluottamusmies Riitta-Liisa Toppari,

JUKO ry, pääluottamusmies Tarja Koskimies