Lukijoilta: Seinäjoen ilmeestä verrattuna vaikkapa naapurikaupunki Vaasaan

On mukava nähdä kuinka kaupunki ja yksityiset toimijat investoivat kaupunkiin ja ympäröiviin alueisiin. Valmistunut Vekseliaukio, sekä pian valmistuva Ideapark ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Mutta, haluaisin kuitenkin tuoda esille huoleni kaupungin nykyisen ilmeen ja tunnelman puolesta. Olen asunut Seinäjoella aikuisikäni ja kaupunki sekä sen ympäristö ovat tulleet jo lapsuudessani tutuiksi. Luulen, että monet kaupungin asukkaista voivat sanoa itsestään tai perheenjäsenistään samaa.

Tiedän läheisiltäni, että monille tämän kaupungin houkuttelevuutta lisää (esimerkiksi Vaasaan verrattuna) sen maalaismainen ilme. Verrattuna Vaasaan ja Tampereeseen, täällä keskusta tuntuu avoimelta ja aurinkoiselta, koska keskustassa sekoittuu arkkitehtuuriltaan, iältään ja korkeuksiltaan eroavia rakennuksia. Tämä antaa valon näkyä rakennuksien keskellä ja sallii keskustan sisälle syntyä toisistaan eroavia alueita.

Myös kaupungin muut alueet erottuvat eduikseen. Esimerkiksi Alakylä-Jouppilan alueet sekoittuvat rivi- ja pientaloineen ympäröiviin metsiin ja peltoihin luoden perheille ja nuorille pareille liikuntamahdollisuuksineen alueen, jossa pienet metsiköt rauhoittavat naapurostoja.

Samalla esimerkiksi Marttilan, Upan, Pohjan ja Törnävän alueet tarjoavat perinteisiä ja melko rauhallisia pientaloalueita pienkerrostalojen seassa lähellä palveluja vanhempine rakennuksineen, sekä avoimiksi jääneine peltotilkkuineen, mikä houkuttelee kaiken ikäisiä perheitä.

Toivisinkin, että kaupunkia kehitettäessä alueiden nykyistä rakennuskantaa ja -kaavaa, sekä avoimiksi jääneitä peltoja ja metsikköjä kunnioitettaisiin, koska ne saavat alueet erottumaan toisistaan ja houkuttelevat väkeä. Monet ovat valinneet Seinäjoen Vaasan sijaan, koska se on idyllinen ja sitä ympäröivät maalaismaiset asuinalueet, eikä se ole samankorkuisten ja identtisten kerrostalojen peitossa.

Emmehän tee Seinäjoesta umpirakennetun Vaasan kaltaista ja menetä eteläpohjalaista ilmettämme?

Kaupunkilainen, Seinäjoki