Lukijoilta: Seinäjoen keskustan kehitys Alvar Aallon mittakaavassa

Alvar Aalto korosti humanistisessa arkkitehtuurissaan ihmisen mittakaavaa. Hänen mukaansa kaavoituksen ja rakennusten suunnittelussa keskeistä on se, miten se mahdollistaa ihmisen jokapäiväisen elämän; liikkumisen, toiminnan, sosiaaliset suhteet ja virkistymisen.

Elämän kaupunkeihin tuovat ihmiset ja heidän tarvitsemansa ympäristöt. Seinäjoen ydinkeskustaan tarvitaan lisää katettuja liikkumisväyliä, jotka yhdistävät kauppakeskukset ja uuden torialueen. Pohjan asuinalueen liittäminen suoralla väylällä keskustaan toisi sinne todennäköisesti lisää ihmisiä. Uusi keskustori tulisi näin tärkeänä vetovoimatekijänä paremmin talvikäyttöön ja siellä voitaisiin toteuttaa myös talvella pienimuotoisia kulttuuritapahtumia. Näiden väylien toteuttaminen ei ole helppoa eikä halpaa ja niihin tarvitaan myös yrittäjiltä investointeja.

Seinäjoella on erinomainen maine yrittäjyyttä tukevana kaupunkina. Kaupungin pitäisi kuitenkin tehokkaasti rakentaa omaa imagoaan ja strategiaansa laajemmalle pohjalle. Löytyisikö Alvar Aallon humanismista ihmisen tarpeisiin vastaavia ratkaisuja Seinäjoen keskustan elvyttämiseen?

Seinäjoki tarvitsee kasvavana kaupunkina arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kaupungin ja sen liitosalueiden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tällaisia ohjelmia on ollut jo vuosikausia esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa. Kuopion ohjelmassa puhutaan kaupungin erilaistuneista osa-alueista ”kudosalueina”. Seinäjoelle voitaisiin mielestäni kaavoittaa esimerkiksi joitakin puurakentamisen ”kudosalueita”.

Seinäjoen ”imagopohjia” on muuteltu viime vuosina lyhyillä aikaväleillä teemasta toiseen. Imagon rakentaminen on kuitenkin pitkäjänteistä toimintaa eikä imagoa voi yhtä äkkiä valita kuin marketin hyllyltä.

Seinäjoen arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa tulisi määritellä myös Aallon arkkitehtuurin käyttäminen nykyistä voimakkaammin kaupungin imagon vahvistamisessa. Tällainen julkilausuttu tahto olisi tärkeä viesti myös Seinäjoen Aaltokeskuksen saamiseksi Unescon maailmanperintö kohteeksi.

Ehdotan Seinäjoen keskustan kehittämisjärjestykseksi seuraavaa: 1. Seinäjoelle laaditaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. 2. Seinäjoki painottaa Alvar Aallon arkkitehtuuria ja sen humanistisia ajatuksia kaupungin keskustan kehittämisen lähtökohtana. 3. Kaavoituksella tehdään tämä painotus näkyväksi. 4. Markkinointia suunnataan vahvistamaan Seinäjoen imagoa nykyistä paremmin Aalto-kaupunkina. Hyvä esimerkki maailmalta on Barcelona, jossa Gaudin arkkitehtuuri on oleellinen osa kaupungin imagoa ja tärkeä turismin vetovoimatekijä.

Julio Vallejo Medina

arkkitehti SAFA

kuntavaaliehdokas (Kok.)

Seinäjoki