Lukijoilta: Seinäjoen muutos on pysyvää

Koko Seinäjoen alueella tulisi olla mahdollisimman yhdenvertaiset elämisen mahdollisuudet. Palveluiden tulisi kattaa koko iso paikkakunta niin, että kaikilla on tasa-arvoinen pääsy kaikkiin heidän tarvitsemiinsa palveluihin, niin hammashoidon kuin muunkin terveydenhoidon osalta. Ikäihmisiä tulee tukea heidän tarvitsemiensa palveluiden digitalisaatiossa. Koko Seinäjoki pysyy asuttuna, kun kaikilla on riittävä pääsy kaikkiin heidän tarvitsemiinsa palveluihin.

Seinäjoen alueen elinkeinorakenne on murroksessa. Osa elinkeinoista on ongelmissa, osa elinkeinoista kehittyy. Muutos on pysyvää, eikä siinä itsessään ole mitään yllättävää. Päätökset tulisi tehdä kuitenkin huolella harkiten, pitkällä tähtäimellä toteuttaen. Kyky sopeutua muutokseen vaatii paljon koko Seinäjoen alueelta. Kaupungin tulee kyetä tarjoamaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet alueen työllisyyden ja elinkeinon kehittymiselle.

Nuorien ja lasten tulee päästä heille mielekkäisiin harrastuksiin. Lapset ja nuoret ovat Seinäjoen alueen tulevaisuus, joiden pohjalta elinvoimaisuus jatkuu. Seinäjoen alueen tulee olla riittävän turvallinen ja taata riittävästi mielekästä tekemistä kaikille. Jokainen lapsi ja nuori on yksilö, joiden jokaisen tulisi löytää oma mielekäs harrastus, elinkeino ja elämä.

Haluan nähdä Peräseinäjoen alueen jatkossakin alueena, jonne kannattaa tulla vaikka hieman kauempaakin. Paikallisena sen alueen merkityksen ymmärtää, mutta myös ulkopuolisten tulisi löytää alueen hyvät puolet. Etenkin kesällä Peräseinäjoella tulisi olla mahdollisimman hyvä ympäristö viettää vapaa-aikaa.

Tuppu (kesk.)