Lukijoilta: Soveltuvuustestit palaavat opiskelijavalintaan – hyvä niin

Soveltuvuustestit palaavat opiskelijavalintaan, kaikki voittavat.

Soveltuvuustestit palaavat sellaisiin tutkintoihin, joissa työntekijä on vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta. Näitä ovat hammastekniikan, lääkealan, välinehuoltoalan, kasvatus- ja ohjausalan, lentokoneasennuksen, merenkulkualan ja turvallisuusalan perustutkinnot sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Karsivat soveltuvuustestit poistuivat 2012 sillä kauniilla ajatuksella, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori saa opiskelupaikan. Mahdollisen väärän valinnan tehnyt oli tarkoitus ohjata toiseen koulutusratkaisuun, eli tavoite oli koulutustakuun hengessä nuoren syrjäytymisen ehkäisy. Vaan kuinka sote-alalla kävikään?

Haluan alleviivata, että myös tässä välivaiheessa alalle hakeutuneista suurin osa on erinomaisen soveltuvia ja motivoituneita. On ollut surullista seurata, kuinka nyt kaikki ovat saaneet kuraa niskaansa, lajitelematta, vaikka kritiikki kohdentuu lopulta varsin pieneen osaan oppijoita.

Soveltumaton tai heikolla motivaatiolla varustettu sote-alan oppija huomaa usein vasta opiskeluvaiheessa, ettei ”tämä olekaan minun juttuni”. Osalle kertyy mittava määrä poissaoloja ja tehtävärästejä. Lisäksi alalle hakeutuu myös vähän vanhempia oppijoita, joiden elämänhallinta ei kaikilta osin ole kunnossa. Lähihoitajaopiskelut tuottavat siis ison henkilökohtaisen pettymyksen ja sitä kautta syrjäytymisriskin.

Muutos palauttaa oppilaitokselle mahdollisuuden jättää hakija valitsematta, jos hän selkeästi on soveltumaton toimimaan sosiaali- ja terveysalalla. Hakijan kannattaa vastata rehellisesti haastatteluissa, sillä vedättämisen yritys näkyy. Sopivasta vireystilasta on hyötyä etenkin aikarajallisissa, oppimis- ja päättelyvalmiuksia mittaavissa testeissä. Sen sijaan luonteen ominaisuuksia tutkivissa testeissä on hyötyä hyvästä itsetuntemuksesta ja siitä, että osaa analysoida omaa käytöstään.

Oppijavalinnan onnistuminen näkyy välittömästi työpaikkaharjoittelussa, ryhmädynamiikassa ja yleensä kaikkien työmotivaatiossa. Parhaimmillaan alalle soveltuminen näkyy siinä, että lähihoitaja kokee onnistumisen iloa, jaksaa, nauttii ja viihtyy työssään työuransa ajan.

Soveltuvuustestien palauttaminen on työnantajien, ammattijärjestöjen, työpaikkaohjaajien, oppilaitosten, opettajien ja itse oppijoiden ehdoton etu.

Kyllikki Anttila

THM, opettaja

Seinäjoki