Lukijoilta: Taiteen edistämiskeskus tarvitaan

Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella tulee jatkossakin olla Taiteen edistämiskeskuksen toimipiste. Lisäksi taiteen edistämiskeskuksen tulee toimia alueella yhteistyöhakuisemmin ja osallistua näkyvämmin alueelliseen kehittämistyöhön.

Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella sijaitsevaan toimipisteeseen tulee sijoittaa suunnittelija ja vähintään kaksi läänintaiteilijaa. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen tulee keskustella aluettamme koskevista asioista alueemme toimijoiden kanssa jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Uudistettu laki Taiteen edistämiskeskuksesta astui voimaan 1.1.2013. Sääntelyn mukainen toiminta näyttää edistäneen taiteen ja kulttuurin kehitystä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa huomattavasti vähemmän kuin toiminta aiemman sääntelyn ollessa voimassa.

Tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksella on toimipiste Vaasassa, ja siellä työskentelee vain yksi suunnittelija. Pohjanmaan taidetoimikunnan esittelijänä toimiva erityisasiantuntija työskentelee Oulun toimipisteessä.

Keskusteluyhteys Taiteen edistämiskeskuksen kanssa on alueellamme tällä hetkellä varsin ohut. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen osallistuminen alueen kehittämiseen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut vähäistä.