Lukijoilta: Talous on merkittävä osa Seinäjoen kaupunkistrategiaa

Kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki kirjoitti ansiokkaasti Eparissa 31.3. Seinäjoen kaupungin strategiasta ja taloudesta. Talous on keskeinen osa strategiaa ja määrittää mihin on varaa, mikä on tulojen ja menojen suhde kaupunkia kehitettäessä. Voi todeta, että nykyisen valtuustokauden alussa laadittu kaupunkimme strategia on toteutunut talouden lukuja lukuun ottamatta hyvin.

Seinäjoki on vahvistunut yrittäjyyden ykköskaupunkina, asukasluku on kasvanut, työllisyys on valtakunnan kärkeä, palvelut kehittyneet jne. Talouden näkökumasta on mennyt heikommin viime vuosina, velkamäärä on kasvanut viimeiset 10 vuotta. Kulujen kasvu on ollut keskimääräistä korkeampaa. Verotuksen taso vertailukaupunkien korkeimmasta päästä. Tase on kuitenkin pysynyt ylijäämäisenä.

Keskustan valtuustoryhmä otti kantaa vuonna 2019 tilinpäätöstä käsiteltäessä ja ehdotuksemme hyväksyttiin toteutettavaksi osana valtuuston päätöstä kyseisessä asiassa. Ryhmämme puheenjohtaja Irene Turenius esitti ryhmäpuheenvuorossa 15.6.2020 kolmen kohdan ohjelman viidelle vuodelle, jolla taloutta tasapainotetaan strategiaa vastaavaksi.

1. Pohjana talousennuste, arvio säästötarpeista. 2. Investointibudjetin tarkka läpikäynti ja vaikuttavuus kaupungin talouteen. Investointien vuotuisilla tasoilla varmistetaan, että tavoitteet velkamäärän alentamiseksi toteutuu. 3. Henkilöstösuunnitelma, jossa hyödynnetään eläköitymiset, kustannusten hallinta ja rakenteelliset muutokset.

Koronavuoden 2020 tilinpäätös oli myös Seinäjoella onnistunut. Valtiovalta korvasi kiitettävästi syntyneitä kuluja ja säästötoimilla sekä hyvällä verokertymällä saavutettiin hyvä tulosparannus. Velka/asukas kääntyi ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen laskuun ja taseen ylijäämä vahvistui. Tulevina vuosina täytyy päästä tasollisesti karkeasti viime vuoden lukuihin, että velkaantuminen alenee nykyisen strategian määrittelemälle tasolle.

Uuden valtuustokauden alkaessa laaditaan ja päivitetään uusi kaupunkistrategia, jossa talouden tunnusluvut keskeisessä asemassa. Hyvä, että taloudesta keskustellaan kaupungin muiden strategisten valintojen ohella.

Esa Nuottivaara

talousneuvos

kaupunginvaltuuston 1. varapj (Kesk.)