Lukijoilta: Uusi ulkokuntosali yhteistyönä

Nimimerkki Tientallaaja toivoi Seinäjoelle lisää ulkokuntosaleja. Tähän toiveeseen on helppo yhtyä.

Nimimerkin mainitsema uusi ulkokuntosali Framin ja Fallesmannin välissä on syntynyt Seamkin ja opiskelijakunta Samon aloitteesta, kaupungin ja Seamkin yhdessä rahoittamana. Uskomme, että opiskelijat tulevat käyttämään laitteita aktiivisesti, vaikka valitettavasti viime syksynä koronasta johtuen opiskelijoita on ollut kampuksella huomattavasti normaalia vähemmän. Jos pitkään toivottu uusi kevyen liikenteen silta joen yli rakentuu ulkokuntosalin tienoille, se parantaa alueen saavutettavuutta entisestään.

Haluan toivottaa kaikki Eparin lukijat lämpimästi tervetulleiksi käyttämään uutta ulkokuntosalia.

Seamkilainen