Lukijoilta: Vaatimus: Kaupungin strategia on avattava

”Kuntien tilinpäätösinfoissa on tänä keväänä innosta puhkuvia viranhaltijoita”, toteaa I-P:n pääkirjoitus 27.3.2021. Otsikossa todetaan, että innostus voi peittää kuntatalouden perusongelmat. Hyvä pääkirjoitus!

Seinäjoen kuntatalous on perustunut kasvavaan velanottoon vuosikymmenen ajan, totesi rahoitusjohtaja. Kaupungin velka/asukas on lähes 10 000 euroa. Taso on kaupunkien korkeinta. Myös verokannat ovat korkeinta tasoa.

Velkaantumista puolustellaan, että sillä on saatu vahvaa kehitystä! Mm. valtioneuvos Markus Aaltonen on esittänyt, että Seinäjoella olisi syytä vakavasti harkita, millaiseen kehitykseen kaupungilla on varaa sekä, mikäli olen oikein ymmärtänyt, arvokeskustelua investointien suuntaamisesta.

Myös keskustan Irene Turenius on vaatinut valtuustossa, että talouden ”perälauta pitää saada kiinni”. Olen samoilla linjoilla. On vakavan miettimisen paikka, kuinka talouden tila saadaan hallintaan sekä miten palveluita kehitetään niin, että velkaantuminen varmasti kääntyy laskuun. Uuden kaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan kommentit 26.3. olivat positiivinen signaali ylimmältä virkamiesjohdolta talouden kehittämisen suunnasta.

Kaupungin taloutta voi säätää tuloja lisäämällä ja kuluja sekä investointeja sovittamalla käytettävissä oleviin tuloihin. Tulojen lisäys on keinovalikoimassa jo kokonaan käytetty ja asukkaiden kukkarossa on verotuksella saatu pohja näkyviin.

Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron asukkaiden huolen ymmärrän hyvin, ovathan niiden asukkaat kohdanneet verojen korotukset erityisen suurina verrattuna aiempaan. Eepeen toimitusjohtaja (1985-2003) ajalta tiedän, miten tärkeää on koko alueen yhdenvertainen kehittäminen. Mikäli kaupungin velkamäärää aiotaan lähivuosina pienentää, keinovalikoimaan jää vain talouden hallittu kehittäminen seuraavat 4-5 vuotta niin, että kuluja ja investointeja onnistutaan sovittamaan käytettävissä oleviin tuloihin.

Seinäjoellakin on lähes unohdettu, että kaupunki voi myös pienentää kunnallis- ja muita päätösvallassaan olevia veroja, kun tulevaa talousarviota suunnitellaan.

Olen sitä mieltä, että kunnan palveluihin kuuluu myös miettiä, että asukkaille jää verojen jälkeen rahaa muihinkin kuin pakollisiin menoihin. Maailmanlaajuinen pandemia koskettaa talouden perusteita Seinäjoellakin.

Valtio korvasi viime vuoden osalta menetykset reippaasti, mutta jatkoa ei ole odotettavissa. Kaupungin strategia vahvistettiin 2018 vuoteen 2025 saakka.

Selvää on, että talousarvion perusteet ovat muuttuneet ja strategia on avattava ja päivitettävä vitkastelematta. Haluan nähdä strategiassa tulevaisuuden, että kunnallisvero alenee vaiheittain alle 20 prosentin tasoon.

Se muuten alenee sillä, että valtuustossa on enemmistö sellaisia päättäjiä, jotka ovat sitä mieltä.

Kalle Lähdesmäki

Kauppaneuvos

Kuntavaaliehdokas (kesk.)