Lukijoilta: Vanhuksille sähkön siirtomaksuista alennusta

Sähkön korkeat siirtomaksut ovat puhuttaneet kansalaisia koko valtakunnassa jo vuosia. Kun Fortum myi sähköverkot Carunalle, siitä alkoi kiihtyvä ja monipolvinen keskustelu sähkön korkeista siirtohinnoista.

Kaupan myötä otsikoihin pääsi silloinen omistajaohjausministeri Pekka Haavisto. Kauppaan liittyi lupaus, että hinnankorotuksia ei tule. Toisin kävi, hinnat nousivat 30 prosenttia. Omistajat halusivat luonnollisesti heti tuottoa sijoittamalleen pääomalle. Osakeyhtiölain perusteellahan yhtiön on katsottava yhtiön ja sen omistajien etua.

Sähkön käyttäjien on oikeutettua kysyä, eikö mikään riitä, missä on yhteiskuntavastuu? Syksyn mittaan ministeriössä on mietitty, mitä korkeille siirtohinnoille on tehtävissä. Kuulostaa siltä, että hintoja ei voida ainakaan laskea, mutta uusia siirtohintojen korotuksia voitaisiin ehkä hillitä.

Verkkoliiketoiminta on monopolibisnestä, minkä verkkoyhtiön alueella asut, niin sille maksat sähkön siirrosta. Ilkka-Pohjalainen kirjoitti ansiokkaasti Seinäjoen seudun sähkön käyttäjien maksamista erisuuruisista siirtohinnoista. Lehti kertoi hyvin, miten Seinäjoen alueella sähköverkot ovat olleet haluttua kauppatavaraa. Markkinataloudessa hinta ratkaisee.

Korkeat siirtomaksut kuormittavat erityisesti yksinasuvia ja erityisesti vanhuksia ja pienituloisia eläkeläisiä. Ikääntyvä väestö tarvitsee yhä useammin sairaanhoidollisia palveluita. Siihen liittyy esimerkiksi sairaalapäiviä ja vuorohoitojaksoja. Tänä aikana ei sähköä kulu, mutta siirtomaksua kertyy.

Ajatukseni on, että voisivatko suuria siirtomaksuja keräävät yhtiöt vapauttaa vanhukset siirtomaksuista siltä ajalta, kun vanhus on tilapäisesti jossakin hoitolaitoksessa. Tämä osoittaisi suurta sosiaalista vastaantuloa ja yhteiskuntavastuuta.

Siirtomaksujen keräämisen perimmäisenä tarkoituksena on rakentaa uutta verkkoa ja pitää linjat luotettavassa kunnossa. Vakavaraisen yhtiön olisi kuitenkin mahdollista osoittaa yhteiskuntavastuuta alentamalla vanhusten sähkönsiirtomaksuja silloin, kun he ovat poissa kodistaan pitkäaikaisesti

Martti Pajulammi

Seinäjoki