Lukijoilta: Vapaaehtoistyö on Seinäjoen ehdoton voimavara

Seinäjoella on valtava määrä vapaaehtoistyöntekijöitä/talkoolaisia. Se on hyvinvointiamme merkittävästi parantava tekijä. Yhdistyksissä, seuroissa, seurakunnissa, yksittäin jne. tehdään valtavasti vapaaehtoistoimintaa. Kaupungin tehtävä on luoda olosuhteita vapaaehtoistoiminnalle. Kyse ei ole rahasta vaan hyvästä tahdosta.

Vapaaehtoistyö on aina pohjimmiltaan lähimmäisestä välittämistä. Maaseudun kasvattina vapaaehtoistyö on minulle itsestäänselvyys ja sydämen asia. Vapaaehtoistyötä tehdään monentyyppisten hyvien tavoitteiden puolesta.

Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa ihmiset osallistuivat vapaaehtoistoimintaan keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. Kansantaloudellisesti ajatellen vapaaehtoistoiminnan arvoksi voitaisiin siten laskea noin 2,5 miljardia euroa vuositasolla.

Useissa tutkimuksissa on havaittu arjessa toimimisen vaikuttavan yksilön kokemaan hyvinvointiin, elämän tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen.

Meillä jokaisella on tarve kokea itsensä osaksi yhteisöä ja saada sisältöä elämään. Vapaaehtoistyön historia on pitkä. Se on muuttunut naapuriavusta ja yhteisestä kyläkoulun rakentamisesta aina kansainvälisiin keräyksiin tai nettivapaaehtoistyöhön. Yksi on pysynyt. Työ on tehty sydämellä eikä vain rahan edestä.

Tämä maailma on valitettavasti osaksi myös niin minäkeskeinen, että voisi tehdä monelle ihan hyvää, että tekisi jotain toisenkin puolesta.

Haluan lähettää kiitoksia ja terveisiä kaikille vapaaehtoistyötä tekeville. Kun itse antaa, myös saa.

Pauli Kankaanpää

kunnallisvaaliehdokas

Seinäjoki