Lukijoilta: Vapaudentien jatkaminen loukkaa monia arvoja

Keskustelu Vapauden tien jatkamisesta on lainehtinut jo vuosia. Seinäjoen kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohto puoltaa hanketta. Osa valtuutetuista vastustaa. Oma kantani on vahvistunut sille kannalle, ettei rakentamiseen ole tarvetta. Kannatin aikanaan rakentamista, kun Itäväylän rakentamisesta ei ollut varmuutta. Nyt Itäväylä on mullistanut asetelmat uuteen uskoon.

Vapaudentien jatkaminen muuttaisi Törnävän asuinalueen idyllin; perinteisen ja arvokkaan kartanomaiseman. Se rikkoisi Kirkkotien rauhallisuuden. Törnävän asuinalue ei olisi enää entisensä.

Vanhasta pururadasta, joka on hyvin sopinut Törnävän asuntoalueen kokonaiskuvaan, Jouduttaisiin luopumaan. Vähän kauempana jousiampujat menettäisivät Suomen parhaimmaksi mainitun radan. Rakentaminen loukkaisi näin myös liikunnan perinteitä ja hävittäisi kaksi tärkeää liikuntapaikkaa. Ei monen mielestä kovin merkittäviä perusteita, mutta perusteita joka tapauksessa.

Törnäväläiset arvostavat ja pitävät omasta kotiseudustaan, Törnävän asuntoalueesta. Asukkaita on kuunneltava tarkalla korvalla.

Edellä on mainittu muutamia aineettomia arvoja, jotka ovat rakentamista vastaan. Myöskään rakentamisen tarpeellisuuden puolesta ei ole esitetty riittäviä perusteita. Itäväylän valmistuminen on rauhoittanut Törnäväntien rekoista ja suurista ajoneuvoista. Liikenne sujuu, kuten asukkaat ovat korostaneet, hyvin ja rauhallisesti.

Vapaudentien jatkeen vaikutusalueen asuntorakentaminen ei tuo merkittävästi muutosta Törnäväntielle. Tärkeää on myös saada kokemuksia Itäväylän vaikutuksista. Myös muu katurakentaminen voi vaikuttaa asiaan siten, ettei myöskään tulevaisuudessa tarvetta Vapaudentien jatkamiselle ole olemassa.

Vapaudentien jatkorakentaminen sivuaa rauhallista ja kaunista Törnävän hautausmaa-aluetta. En tiedä, onko erikseen kysytty Seinäjoen seurakunnalta lausuntoa rakentamisesta, ellei ole, seurakunnan kirkkoneuvosto voisi omaehtoisesti ottaa kantaa asiaan. Vaikka katu tulisi alittamaan Kirkkotien ja vaikka kuinka kauniit pientareet rakennetaan, saa alueen kokonaiskuva säröjä.

Vapaudentien jatkamisesta säästyneitä varoja voisi käyttää Törnävän ja Kärjen katuverkoston parantamiseen tai rakentaa vihdoin ja viimein Björkenheimin sillan kupeeseen pyörätie.

Ilmari Ylä-Autio, Seinäjoki