Lukijoilta: Ydintoimintoihin kasvua historiallisella sopimuksella

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa ”Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Seinäjoen kaupungin ja valtion välillä”. Sanahirviöltä kuulostava otsikko ei äkkiseltään avaudu eikä kerro välttämättä sopimuksen sisällöstä. Lyhyesti sanoen tavoitteena on edistää tutkimus- ja tuotekehitystyötä, uusia ratkaisumalleja sekä liiketoimintojen kasvua yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Merkityksellistä on pään avaus, Seinäjoki ja maakunta pääsee lähemmäksi yliopistokaupunkeja sopimukselliseen yhteistyöhön Suomen valtion kanssa. Sopimuksen kesto seitsemän vuotta tuo myös strategista vaikuttavuutta, kokonaisrahoitus noin 500 000 euroa vuodessa. Sopimuksessa on määritelty painopistealueet, tavoitteet ja toimenpiteet. Valitut toimialat ovat meille tärkeät ruoka (Foodteam) ja uudistuva teknologiateolliusuus (Tech Team), siihen liittyvä automaation ja digitalisaation, kasvuyrittäjyyden ja kansainvälisyyden edistäminen. Toimenpiteet tarkentuvat vuosittain.

Etelä-Pohjanmaalla ruokaketjun yritysten liikevaihto on yli kolme miljardia vuodessa, osuus BKT:sta noin 63 prosenttia. Teknologiateollisuuden liikevaihto noin 1.9 miljardia euroa, työllisyysvaikutus 10 000 työpaikkaa ja välillinen vaikutus 20 000 työpaikkaa.

Arvokas asia on alueemme yritysten ja sidosryhmien mukanaolo tässä toiminnan kehitystyössä, sieltä saatava työpanos kasvattaa kokonaisarvoa. Sopimuksen mukaisen käytännön toteuttamisesta yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa vastaa Into Seinäjoki Oy. Kaupunkimme elinkeinoyhtiö Into Seinäjoki kartoitti vuonna 2017 seinäjokisten yritysten investointisuunnitelmien arvoa viideksi vuodeksi eli 2017-2021.Yritysten suunnitelmat olivat kyseiselle ajalle noin miljardi euroa. Seurannan mukaan tuo arvio on toteutunut jo neljän vuoden aikana. Hienoa että yrityksemme kehittyvät, luovat uusia työpaikkoja ja tuovat verotuloja kaupungille. Paikalleen ei voi kuitenkaan jäädä vaan on juostava entistä kovempaa, että pysymme kilpailussa mukana.

Esa Nuottivaara

Seinäjoen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kesk.)