Lukijoilta: Yo ei ansaitse roskaruokaa, vain kolmen tähden illallisen

Hyvä Virpi Kupiainen-Ämmälä, luin pääkirjoituksesi 20.5. Ilmajoern drive in -lakituksesta. Osasit tilaisuutta verrata hyvin, todellakin kuin roskaruuan tilaaminen, mutta mitä ihmeen ihailtavaa siinä on? Onko ylioppilas roskaruuan arvoinen? Minun mielestä luku-urakka on vähintään kolmen ruokalajin illallisen arvoinen. Ei todellakaan minkään pika- eli roskaruuan.

Kun ylioppilaat saivat tiedon Ilmajoen lukion rehtorilta miten lakitus tullaan järjestämään ja että yhteistä juhlaa elokuun lopuksi ei olisi luvassa tällä tietoa, ovat useammat ylioppilaat ja lopuksi myös vanhemmat ottaneet yhteyttä päättäjiin. Rehtoriin, sivistysjohtajaan ja kunnanjohtajaan. Myös kunnanhallitukseen ollaan oltu yhteydessä. Siellä asia oli esillä kokouksessa 18.5. Enemmistön mielestä ylioppilaat ansaitsevat drive-in lakituksen lisäksi myös yhteisen juhlan läheisineen joko elokuun loppuun tai jos ei korona-tilanteen vuoksi onnistu, niin syksyn ylioppilaiden kanssa 4.12.

Yhteisen juhlan kannalla oli myös sivistysjohtaja. Kunnanjohtaja sanoi, ettei ole vastaan yhteistä juhlaa ja ohjeisti soittamaan rehtorille. Rehtori juhlatoimikunnan kera siis onkin tiettävästi ainoa, joka on elokuun juhlia vastaan. Järkevää selitystä rehtorilta tähän ei ole saatu.

Lähikunnissa ja oman kyselyni mukaan valtaosassa Suomea lakitus hoidetaan Kuntaliiton suositusten mukaan niin, että 30.5. joko etänä, pienin ryhmin tai yksilönä, mutta elokuuksi on luvattu yhteinen kunnon juhla, mikäli tautitilanne sen sallii. Todistus jaetaan käteen, koska postiin ei luoteta ja ylioppilas voi tarvita jatko-opiskelun haussa paperista todistusta.

Lukion rehtori oli luvannut 18.5. kunnanhallituksen edessä, että ylioppilaille teetetään kysely, haluavatko he elokuun loppuun juhlia ja jos niin minkälaisia. 22.5. ylioppilaat saivat rehtorilta viestin, missä kerrottiin kyselystä, jonka kerrottiin koskevan ylioppilaiden vapaamuotoista tapaamista. Yhteisestä juhlasta lakituksineen ei sanottu mitään.

Juhlatoimikunta, unohditteko, mitä on sovittu? Suomen lukiolaisten liitto on järjestänyt jo aikaisemmin kyselyn ylioppilaille: yhteiset juhlat halutaan. Kuntaliiton suositus juhlapäivästä on 29.8. Ovat varmasti tarkistaneet, ettei samalle viikonlopulle osu armeijaan menevien vala. Jatko-opiskelijoilla tuskin on lauantaina koulupäiviä, joten nämä on turhaa spekulointia.

Monet perheet haluavat pitää juhlansa perinteiseen tapaan lehtikutsulla. He ovat siirtäneet juhlasuunnitelmat elokuun loppuun.

Tämä on totuus Ilmajoen lukion hienosta suunnitelmasta. Tämänkö arvoisia ylioppilaat heille ovat?

Hyvät Ilmajoen ylioppilaat, tämä on tilaisuutenne vaikuttaa. Mainitkaa vapaamuotoisessa kyselyssä toive yhteisestä lakitustilaisuudesta läheisten kera, mikäli sitä toivotte.

Yksi tyytymätön äiti muiden joukossa