Muut

Lukijoilta: Asiantuntijoita aluevaltuustoon

  • Epari

Aluevaalit järjestetään ensi kertaa Suomen historiassa. Vaaleissa valitaan suoralla kansanvaalilla 59 valtuutettua päättämään sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. On hyvä, että valittujen joukossa on mahdollisimman paljon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ymmärtävät alueemme tarpeet ja ongelmakohdat. Aluevaalit ovat kaikkein tärkeimmät vaalit tavalliselle ihmiselle.

Sote- ja pelastusuudistus onnistuu vain riittävällä ja ammattitaitoisella henkilöstömäärällä koko hyvinvointialueella. Ainut ratkaisu on, että näillä aloilla työskenteleville saadaan työolot ja palkkaus vihdoinkin paremmaksi.

Lisäkoulutus ei auta, elleivät palkkaus ja työolot sekä uusien työntekijöiden hyvä perehdytys ja johtaminen ole kunnossa. Koulutetut ja ammattitaitoiset sotealan työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin. Ulkomailta tulleille hoitajille on matala kynnys siirtyä naapurimaihin parempien ansioiden perässä. Suomi on silloin ponnahduslauta kohti parempia oloja. Kun palkkaus ja työolot paranevat, muualle töihin siirtyneet ammattilaiset saadaan takaisin sote-alalle palveluita antamaan.

Rahoituksen tulee olla riittävää ja palvelut yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koko hyvinvointialueella. Peruspalveluita tulee saada kaikkialla maakunnassa. Sote-asema ja paloasema tulee olla joka kunnassa tärkeiden lähipalveluiden turvaamiseksi. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulee lisätä ja turvata ennen kaikkea lapsille ja nuorille nopea keskusteluapu ja tarvittaessa lähettäminen erikoispalveluiden piiriin.

Kotihoitoon tulee saada lisää henkilökuntaa ja omaishoitajien palkkioita on parannettava sekä sijaisapua lisättävä. Asiakkaan tai potilaan pompottelu luukulta luukulle tulee poistaa ja yhdestä sotepisteestä tulee saada neuvoja ja ohjausta, miten kulloisessakin asiakas- /potilastilanteessa edetään.

Paljon on siis tehtävää ja mietittävää, että valituiksi tulevat aluevaltuutetut pystyvät valamaan hyvän ja kestävän perustan tulevalle soteuudistukselle. Siksi on erityisen tärkeää, että valtuutetuilla on riittävästi asiantuntijuutta rakentamaan toimiva, kestävä ja hyvät palvelut omaava hyvinvointialue.

Paula Sihto

erikoissairaanhoitaja

aluevaaliehdokas (kesk.) Seinäjoki

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Jaa artikkeli
    Lounaspaikka