Uutiset

Biojätteen erilliskeräyksen voi välttää vain kompostoimalla, mutta mikä tahansa laatikko ei kelpaa - Tarkastaja kiertää kurkkimassa kompostorien kansien alle

Lakeuden Etapin alueella asuvat t voivat valita kompostoivatko biojätteet itse vai osallistuvatko Etapin järjestämään erilliskeräykseen.
Lakeuden Etapin alueella asuvat t voivat valita kompostoivatko biojätteet itse vai osallistuvatko Etapin järjestämään erilliskeräykseen.
Kuva: Jaakko Elenius
  • Virpi Kupiainen-Ämmälä

Biojätteen keräys uudistuu. Lakeuden Etapin alueella biojätteen erilliskeräykseen siirrytään parissa vuodessa. Keräyksen voi välttää vain hankkimalla kompostin, joka muuttaa ruokajätteet ravinteikkaaksi mullaksi.

Kompostista on tehtävä ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle. Kompostien määrät raportoidaan Euroopan Unioniin. Ilmoitusten avulla seurataan Suomen ja EU-maiden kierrätysasteen kehitystä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mistä on kyse?

➊ Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa heinäkuussa kaikkialla Suomessa.

➋ Kyseessä on EU:n säännöksiin liittyvä velvoite. Lakeuden Etappi kerää biojätettä vaadittua laajemmin. Sen toimialueen kaikki kotitaloudet aloittavat biojätteen erilliskeräyksen viimeistään vuonna 2026.

➌ Erilliskeräyksen vaihtoehtona on kompostoida keittiöbiojätteet haittaeläimiltä suojatussa ja oikein hoidetussa kompostorissa. Komposti voi olla naapuruston yhteinen. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Lakeuden jätelautakunnalle. Lautakunta tarkistaa komposteja pistokokein.

➍ Suomen jätelain ja -asetuksen tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Tämä edellyttää jätteiden tehokasta lajittelua ja jatkokäsittelyä.

Kompostorin pitää täyttää tietyt vaatimukset. Kompostoreiden kuntoa kahdeksan kunnan alueella tarkistaa toukokuusta syyskuuhun Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää.

Tarkistuksissa suurin osa kompostoreista on saanut puhtaat paperit. Tarkistuksia tehdään vuosittain noin 300. Kompostoreista vain viitisen prosenttia ei täyttänyt vaatimuksia.

Kompostoreiden hylkäämisen syyt ovat samankaltaisia. Yleisin hylkäämisen aihe on se, että biojätettä kompostoidaan puutarhakompostorissa. Se ei käy, sillä niissä ei ole lämpöeristeitä eikä haittaeläinten käyntejä estäviä suojia.

– Usein varsinkin itse tehdystä kompostorista puuttuu kannesta eristeet. Siitä selviää korjauskehotuksella, Saranpää kertoo.

Joissakin talouksissa kompostoria ei ilmoituksista huolimatta ole. Joskus kompostori löytyy pihan perältä, mutta sitä ei käytetä. Muutaman kerran tarkastaja on ohjattu biojätteille maahan kaivetun kuopan äärelle.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Biojäte on usein ihan tavallista ruuanvalmistunutta syntynyttä jätettä.
Kuva: Mia Kärkkäinen

Ei yllätysvierailuja

Tarkastajat eivät tee yllätysvierailuja, vaan satunnaisesti valitut kompostoijat saavat kirjeen pari viikkoa etukäteen. Siinä kerrotaan, minä päivänä ja mihin aikaan tarkastaja tulee.

Käynti ei edellytä asukkaan läsnäoloa. Jos ei ole itse paikalla, kompostorin sijainnista voi lähettää tiedon tarkastajalle.

Tarkastajan käynti ei vaadi asukkaalta ennakkojärjestelyjä.

– Kompostoria ei kannata tyhjentää eikä pestä tarkastusta varten. Joitain kertoja on käynyt niin, että puhdistettu kompostori on odottanut minua tontilla.

Saranpää painottaa, ettei hänen käyntiään tarvitse jännittää.

– Kurkkaan kompostin kannen alle. Kyse on vain muutaman minuutin tsekkauksesta.

Asiakas saa tarkastuksesta kirjallisen selostuksen postitse. Huomautuksen saaneen kompostorin parantamiseen annetaan kirjeessä neuvoja.

Hylätynkin kompostorin omistajalle annetaan aikaa korjata puutteet. Jos kompostointi ei sen jälkeenkään ole jätehuoltomääräysten mukaista, jäteyhtiö toimittaa kaksilokeroastian kiinteistölle.

Jäteastiassa on oma lokero biojätteille. Jos alueella ei vielä ole biojätteen erilliskeräystä, hylätty kompostori saattaa tihentää jäteastian tyhjennysväliä.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mitä on biojäte?

Biojäte on maatuvaa elintarvike- ja keittiöjätettä. Biojätettä ovat muun muassa ruuantähteet, hedelmien kuoret, kahviporot ja talouspaperi. Etapin alueella kananmunankuoria ei lajitella biojätteeseen, sillä ne aiheuttavat tukoksia biokaasulaitoksessa.

Biojätepussin pohjalle kannattaa panna esimerkiksi avattu kananmunakenno tai sanomalehtipaperia, että pussin pohja pysyy kuivana ja kestää paremmin.

Biojätteet pakataan joko paperipussiin ja biohajoavaan muovipussiin. Pussi kannattaa sulkea hyvin, ettei jäteastia likaannu eikä biojätteeseen kerry toukkia. Pussi pitää myös hajuhaitat loitolla.

Jätteestä ravinteita

Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa elolliseen ainekseen sitoutuneet ravinteet uuden elämän kasvuvoimaksi.

Edullisimmat kompostorit maksavat alle sata euroa. Kalliimpikin kompostori maksaa itsensä takaisin, kun kaupan sijaan mullan ja lannoitteen saa kompostorista. Biojätteen kuljetuksesta ei tietenkään tule kompostoijille maksuja.

Marttaliiton asiantuntija Tiina Ikonen kertoo, että parhaimmillaan kompostori kestää jopa 20 vuotta.

Jos kompostoriin laittaa keittiöstä tulevat elintarvikejätteet, kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu, lämpöeristetty ja ilmastoitu.

Kompostori tarvitsee heti 30-50 litraa biojätettä. Alussa kompostointia edesauttaa kompostiheräte, mikä parantaa kompostimullan laatua.

Esimerkiksi märkä vihreä ruohosilppu tai luonnonmukaiset lantarakeet hoitavat asian. Toimivassa kompostissa jätteet painuvat kasaan.

Välttämätöntä elintarvikekompostoinnille on seosaine. Sitä tulisi olla kolmasosa jätteen määrästä.

– Seosaine lisää ilmavuutta ja vähentää hajuhaittoja, ja samalla kärpästen määrää, Ikonen kertoo.

Kodin biojätteet maatuvat mullaksi.
Kuva: Jaakko Elenius

Tuloksena hyvää multaa

Jätteiden kompostointiprosessi on vähintään kaksi kuukautta. Kun massasta ei erotu enää ruokajätteitä, kompostoria voi tyhjentää.

Kompostoitunut biojäte sopii erinomaisesti oman pihan kasvien ravinteeksi. Se on ravinteikkaampaa kuin kaupasta ostettu multa ja lisää maaperän monimuotoisuutta.

Täysin kypsäksi kompostoituminen vaatii 1-3 vuotta. Jälkikompostointi on kätevä tapa jatkaa kompostointiprosessia.

Vastoin yleisiä harhaluuloja, kompostointi onnistuu myös talvella. Kompostori saattaa jäätyä, mutta se ei haittaa, sillä kompostoitumisprosessi käynnistyy uudelleen lämpötilan noustessa.

Lakeuden Etappi ei ole asettanut ehtoja kompostin koolle. Sen pitää kuitenkin olla niin iso, jotta talven ajan biojätteet mahtuvat kompostoriin, vaikka prosessi pysähtyisikin.

Etappi ohjeistaa, että nelihenkisen perheen keittiöjätteelle riittää 200 litran kompostori.

Mikäli biojätteen lisäksi kompostoidaan puutarhajätettä, tilavuutta tarvitaan 400-600 litraa.

Mainos

Mainos päättyy

Mainos

Mainos päättyy

Jaa artikkeli
Lounaspaikka