Älä unohda näkymätöntä lasta – Joka neljäs tuen tarpeessa

Suomessa arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päideongelma. Lapsiomainen voi peitellä perheen tilannetta jopa aikuisuuteen saakka.

Häpeäleima, puhumattomuus ja vaikeus saada lapsille suunnattua apua lisäävät lapsiomaisen riskiä syrjäytyä ja sairastua itse. Aikuisilta saatu tuki ja tieto ongelmien yleisyydestä vähentävät lapsen turvattomuutta ja häpeän tunnetta.

Valtakunnallista Ilonan päivää, eli mielenterveysomaisten päivää vietetään 9.10. Tämän vuoden teemana ovat lapset. Päivän aikana FinFamin alueelliset omaisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja tekevät toimintaansa tutuksi.

FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.

Yhdistykset tarjoavat toimintaryhmiä, kursseja, tapahtumia ja lomatoimintaa.

Omaisten vertaisryhmissä omaiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan.