Asukkaat vaativat meluesteen – ”Sairastuttavaan meteliin herää öisinkin”

Halkosaarelle on pitkään odotettu suojaseinää, jotta asuminen olisi inhimillistä maantien melulta. Nyt asukkaiden mitta on täynnä. Melusuoja on tultava ja pian.

Halkosaarella Pikkukaareen varrella asuva Heikki Nortunen on pitkään esittänyt valtatie 18 ja Halkosaaren asuinalueen väliin melusuojaa. Nortusen mukaan kyseeseen voisi tulla kiinteä betonieste, jota voitaisiin somistaa puulaudoituksella.

‑ Itse koen, että melu on ihan sairastuttavaa, Nortunen kertoo.

Valtatie 18 liikenteen määrät ovat kasvaneet vuosien mittaan merkittävästi 2000-luvun alusta alkaen. Vuorokaudessa Halkosaaren ohi ajaa päivittäin yli 10 000 ajoneuvoa, ja meteli kuuluu talojen pihaan ja myös sisälle häiritsevästi ympäri vuorokauden.

‑ Meteliin herää öisinkin, Nortunen toteaa.

‑ Melu on ympärivuorokautista, Seppo Alanen lisää.

Tänä keväänä myös Olavi Mäki on lähtenyt liikkeelle asian kanssa kaupungin suuntaan, ja nyt asiaan on tartuttu kaupungin virkamiesten taholla.

‑ Kaupungilta esitettiin, että jos teemme asukkaille kyselyn asiasta, niin se olisi avuksi, Mäki kertoo.

Halkosaarella onkin tänä kesänä tehty kysely asukkaiden keskuudessa meluaiheesta. Kyselyyn vastasi yli 50 asukasta.

‑ Kaikki vastaajat kokevat liikenteen metelin erittäin häiritsevänä, Alanen kertoo. Asukkaat kertoivat kokemuksensa melusta ja he antoivat myös mielipiteen meluesteestä, joka Halkosaaren kohdalle halutaan.

Halkosaaren asuinalueen meluhaittaa on virallisesti viranomaisten toimesta mitattu vuosina 2008 ja 2013, ja mittauksissa kaikki liikenteen melun raja-arvot ylittyivät.

‑ Vuoden 2013 mittauksessa oli mukana terveystarkastaja, ja sen mittauksen mukaan raja-arvot ylittyivät pihalla ja sisällä, Nortunen kertoo.

Asukkaiden pihat ovat valtatiestä vain kymmenien metrin päässä muutamien puiden suojaamana. Puut haluttaisiin säilyttää, joten meluvallia ei paikalle haluta, vaan toiveena on saada riittävän korkea meluaita. Melueste pudottaa liikenteen melua yli 20 desibeliä. Halkosaaren kohdalle tarvetta olisi noin 500 metrin matkalle, ja toiselle puolelle valtatietä tarvitaan 150 metriä meluaitaa.