Harja käteen ja ulos lakaisuhommiin – Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus ylitti terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon

Ilman pölypitoisuudet ovat kohonneet Seinäjoella. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus ylitti Vapaudentien mittausasemalla terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon tänään perjantaina.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kappaletta kalenterivuotta kohden. Kyseessä olivat kuluvan vuoden toinen raja-arvon ylitys Seinäjoella.

Tämän hetkiset hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa ainakin herkille yksilöille, kuten hengityselin- ja sydänsairauksia poteville. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitykset johtuivat kuivan ilman sekä liikenteen yhteisvaikutuksesta ilmaan nousseesta katupölystä. Vaikka talven hiekoitukset onkin pääasiallisesti siivottu pois, saattaa jossakin olla vielä jäämiä niistä. Samaan aikaan havaittiin Lapissa asti kaukokulkeumana Saharasta peräisin olevaa hiekkapölyä, joka aiheutti ruskottavan auringonlaskun. Tämä kulkeuma oli saapunut Britannian ja Islannin kautta lännestä.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset Seinäjoella ovat lähipäivinä mahdollisia, koska kuiva ja vähätuulinen sää edesauttaa pölyämistä. Tilannetta voi helpottaa omin toimin. Käytetty hiekka tulee poistaa katu- ja piha-alueilta heti, kun se on mahdollista. Yksityisten kiinteistöjen tulee puhdistaa piha-alueensa ja jalkakäytävä. Puhtaanapito ja näin ollen pinnalle jäävä pöly, myös tiealueilla, kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu ja valitsemalla sieltä hengitettävät hiukkaset. Seinäjoen mittaustulokset päivittyvät tunnin välein.