Helle tappoi kaloja Lapuanjoessa

Kaloja on kuollut veden korkean lämpötilan ja hapenpuutteen takia Lapuanjoella.

Lapuanjoen yläosalla Lakaluoman alueella on viime viikkoina havaittu kuolleita kaloja. asukkaat havaitsivat jo pari viikkoa sitten useampana päivänä kuolleita kirjolohia, harjuksia sekä ahvenia Lapuanjoen pääuomassa muun muassa Karan sillan läheisyydessä. Kuolleita kalayksilöitä oli ollut arviolta ainakin muutamia satoja. Kalakuoleman syynä oli poikkeuksellisen lämmin jokivesi ja vähäinen happipitoisuus.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kävi tiistaina paikan päällä tekemässä lisähavainnointia ja ottamassa Karan sillalta vesinäytteitä tarkempaa tutkimusta varten. Uusia kalakuolemia ei tässä yhteydessä enää todettu, ja uomassa nähtiin muutamien aiemmin kuolleiden kalojen lisäksi useita elinvoimaisia särkikalaparvia sekä ahvenia ja haukia.

Virtaama Lapuanjoella on tällä hetkellä muiden alueen jokivesistöjen tapaan todella pieni, ja veden lämpötila on yli 25 °C. Tällaiset lämpötilat rajoittavat etenkin lohikalojen selviämistä vesistöissä. Vähäinen happipitoisuus yhdessä poikkeuksellisen korkean vedenlämmön kanssa lisää huomattavasti kalojen kokemaa stressiä ja altistaa herkästi eri taudeille. Olosuhteet ovat tällä hetkellä monin paikoin otolliset happikadolle ja pienetkin ravinnepäästöt vesistöihin kuluttavat helposti vedessä jäljellä olevan hapen olemattomiin.

Pohjalaisvesistöissä havaituista kalakuolemista voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväpuhelimen numeroon 0295 027 990.