Korona hellittää otettaan Seinäjoen seudulla – Infektiolääkärit haluavat silti laittaa joukkueurheilun ottelutoiminnan tauolle

Koronaepidemia hellittää otettaan Etelä-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu viime päivinä vain yksittäisiä koronatartuntoja. Viimeisen 14 vuorokauden aikana on todettu 23 tartuntaa (11,9/100 000 asukasta) ja viimeisen seitsemän vuorokauden aikana yhdeksän (9) tapausta (4,7/100 000).

– Mikäli tartuntatilanne alueella jatkuu näin rauhallisena, palaudumme epidemian perustasolle tämän viikon aikana. Marraskuuta koskevia suosituksia arvioidaan nyrkin kokouksessa torstaina, kertoo ylilääkäri Matti Rekiaro.

Parantuneesta tilanteesta huolimatta kolme infektiolääkäriä, Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, Juha Salonen Vaasan sairaanhoitopiiristä ja Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta, ovat esiyttäneet vetoomuksen, jossa he toivovat joukkueurheilun ottelutoiminnan tauottamista koronatilanteen takia.

Infektiolääkäreiden mielestä kilpailutoiminta joukkuelajeissa muodostaa fyysisten kontaktien takia suuren tartuntariskin ja voi vaikuttaa koronapandemian leviämiseen alueillamme.

– Esitämme kilpailujärjestäjille, kilpajoukkueille ja urheiluseuroille vetoomuksen joukkueurheilun kilpailutoiminnan tauottamisesta toistaiseksi, kunnes koronatilanne alueellamme helpottaa. Joukkueiden ei tulisi liioin matkustaa yli sairaanhoitopiiriensä rajojen kilpailutapahtumiin, koska epidemiatilanne on erilainen alueen maakunnissa, lääkärit kirjoittavat.

Etelä-Pohjanmaa on koronan suhteen kiihtymisvaiheessa ja alueellinen yhteistyöryhmä nyrkki on esittänyt vahvan suosituksen, ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä sisä- eikä ulkotiloissa. Suositus koskee myös urheiluseuroja ja muuta vapaa-ajantoimintaa.

Pohjanmaa on pandemian leviämisvaiheessa ja tämän takia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla sekä ulko- että sisätiloissa tapahtuvat yli 10 henkilön kokoontumiset ja yleisötilaisuudet Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella. Kielto koskee myös urheiluseuroja ja muuta vapaa-ajan toimintaa. Yli 10 hengen kokoontumisia olisi hyvä välttää myös seuratoiminnassa ja kaikenlaisessa vapaa-ajan toiminnassa.

Monet urheiluseurat ovat ottaneet lääkäreiden vetoomuksen vastaan ristiriitaisin tuntein ja kokevat, että vetoomus aiheuttaa sekaannuksia ja tulkintaongelmia esimerkiksi ikärajojen suhteen. Vetoomuksessa todetaan, että lasten ja nuorten turvallinen harrastustoiminta on taattava turvallisista käytänteistä huolehtien. Tiedotteessa ei kuitenkaan anneta rajoja siihen, minkä ikäistä kutsutaan vielä nuoreksi.

Virpi Kupiainen-Ämmälä