Kuka kolaa lumet, kun taloyhtiön osakasta ei huvita? Voiko vapaamatkustajan pakottaa pihatöihin?

Taloyhtiöissä närää aiheuttaa usein se, että jotkut asukkaista eivät halua osallistua yhteisten alueiden hoitamiseen. Vaikka nurmikon leikkuu tai lumitöiden teko on päätetty hoitaa vuorotellen tai talkoilla, ketään ei voi pakottaa pihatöihin.

Talkootyö on vapaaehtoista. Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla.

Päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoovoimin on syytä tehdä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen. Samalla nähdään, onko yhtiössä todellista kiinnostusta talkoovoimin tehtäviin lumitöihin. Toinen vaihtoehto on selvittää talkoisiin osallistumishalukkuutta kirjallisilla sitoumuksilla.

Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Kiinteistönomistaja vastaa siis liukkauden ehkäisemisestä eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta.

Oikeuskäytännön perusteella on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueeseen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen suosittelee, että isompien taloyhtiöiden kohdalla talvikunnossapitoon liittyvät työt ostettaisiin ammattilaisilta. Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevassa suuressa kerrostaloyhtiössä jo rakennuksen katolta putoava lumi muodostaa jalankulkijoille riskin, jota huolellisenkaan isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen on vaikea ehkäistä.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta, kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

– Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa, Pynnönen sanoo.

Taloyhtiöiden kannattaa seurata silti seurata pihamaan kuntoa. Esimerkiksi runsas lumisade saattaa vaikuttaa huoltoyhtiön aikatauluihin, ja taloyhtiön on syytä olla valmiina huolehtimaan turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.

Valmiudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että taloyhtiö merkitsee liukkaat tai muuten vaaralliset paikat esimerkiksi puomeilla.

Kiinteistönomistajan on hyvä olla selvillä siitä, kuka vastaa kiinteistön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Paikkakunnasta riippuen talvikunnossapito voi kuulua joko kunnalle tai kiinteistönomistajalle. Toisinaan tilanne vaihtelee jopa saman kaupungin alueella. Jos vastuu on taloyhtiöllä, sen on huolehdittava, että kiinteistöhuollon kanssa tehty sopimus kattaa tarvittavan talvikunnossapidon.

– Yleensä kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön kohdalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta eli esimerkiksi lumitöistä ja hiekoituksesta. Joissakin paikoissa kaupunki on kuitenkin ottanut talvikunnossapidon omalle vastuulleen, Pynnönen tietää.

Virpi Kupiainen-Ämmälä