Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus jatkuu – Avin ylilääkäri: ”Kaikki mahdolliset lähikontaktit on karsittava”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista kymmeneen henkilöön Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella.

Avin mielestä rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi. Rajoitukset ovat voimassa 8. helmikuuta.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Avin päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Avin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät niin ikään kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin avi suosittelee järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet suosituksia avin määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä.

– Jokaisen on syytä noudattaa maskisuositusta. On erittäin tärkeää, että jokainen noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää pois, painottaa aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen.

Suomessakin on todettu muuntuneen viruksen aiheuttamia tartuntoja 61 kappaletta. Uusi virusmuunnos voi yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja vaarantaa siten terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn.

Valtakunnallisesti CO-VID19-epidemiatilanne on avin mukaan hyvin vakava. Tilanteen äkillinen heikentyminen on mahdollista koko maassa, ellei torjuntatoimia jatketa.