Nyt nuoret ottavat kantaa – yli puolet seinäjokelaisista nuorista säilyttäisi perinteisen joulujuhlan

Epari kysyi 500 nuorelta mielipidettä joulujuhlaan ja paikkaan sen järjestämiseksi. Kyselyyn vastasi noin 500 seinäjokelaista yläaste- ja lukioikäistä nuorta. Suurin osa nuorista ilmoitti vakaumuksensa olevan evankelisluterilainen tai ateisti.

Osa nuorista koki, että yhteisöllisyys on tärkeämpi osa joulujuhlaa kuin uskonto. Vastauksissa todettiin myös, että joulu on kuitenkin juhla, johon sisältyy paljon enemmän kuin vain Jeesus ja Jumala.

Kyselyn yhteydessä ehdotettiin jopa sitä, että joulukirkon voisi pitää normaaliin tapaan, mutta koululla olisi kaikille suunnattu yhteinen syyslukukauden päätösjuhla.

Toisaalta osa kyselyyn vastanneista ajattelee, että joulu on kristitty juhla, joten siihen kuuluu myös luonnollisesti uskonnollisuus. Moni oli myös sitä mieltä, että joulu on kuitenkin valtauskonnon juhla.

Vastauksissa ilmeni myös se, ettei kirkossa järjestettävään joulujuhlaan osallistuminen ole pakollista. Tällöin oppilaiden, jotka eivät ole evankelisluterilaisia, ei tarvitse osallistua.

– Onhan evankelisluterilaisuus tärkeä osa Seinäjoen ja Suomen kulttuuria. Lisäksi uskonto on ollut suuri tuki ja turva esimerkiksi sodan aikana, joten sitä pitäisi kunnioittaa, todetaan eräässä vastauksessa.

Noin 60 prosenttia vastanneista nuorista ajattelee, ettei uskonnollisesta joulujuhlasta tulisi kuitenkaan luopua. Loput vastaajista ovat enimmäkseen sitä mieltä, että luopuminen voisi olla hyvä vaihtoehto.

Teksti: Petra Varjus

Lue koko juttu Eparista 27.11.2019