Onko katolla liikaa lunta? – Tutki tilanne ennen loppuviikon suojakelejä

Lunta on kertynyt viime päivinä runsaasti. Lumikuorma alkaa jo olla vaarallinen kattojen rakenteille.

 

Lumikuormien poisto kuuluu huolellisen kiinteistönhoidon tehtäviin. Yleisesti vakuutus ei korvaa lumen painosta rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

– Tänä talvena ei vielä ole montaa yhteydenottoja lumikuormien aiheuttamista vahingoista tullut, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahinkotarkastaja Kari Viirumäki.

Kevytrakenteisia autosuojia on painunut lumitaakan alla.

– Lumi on nyt vielä kevyttä pakkaslunta, mutta kun suojasää ja vesisade kastelevat ison lumimassan, sen paino jopa tuplaantuu. Silloin riski vahingosta kasvaa, varoittaa Viirumäki.

Suurista lumimääristä voi syntyä monenlaista vahinkoa

Tyypillisesti lumituiskulla tuuli juoksuttaa irtolunta harjan yli vastakkaiselle lappeelle tai rakennusten porrastaville osille. Kertynyt lumikerros voi olla jopa kaksi kertaa paksumpi kuin vastaisen lappeen kertymä.

Alkuvuoden lumikerroksen paino voi olla 100 kiloa kuutiometriä kohden. Lumen paino voi kuitenkin kasvaa sateiden ja tiivistymisen myötä helmi-maaliskuussa jopa 200-240 kiloon kuutiometriä kohden. Lumikuorman painoa ei siis voi arvioida pelkän paksuuden perusteella.

Katolle kertynyt tuiskulumi kuormittaa epäkeskeisesti rakenteita, joka aiheuttaa rasitusta erityisesti puutteellisesti jäykistetyille pitkille, korkeille, hallimaisille rakennuksille. Katolle kerrostuva lumi ja jää myös lisäävät tapaturmariskiä ihmisille, jos jää- ja lumimassat pääsevät putoamaan yllättäen.

Kertynyt raskas lumimassa voi painaa ja rikkoa kantavia vesikattorakenteita sekä keväällä liukuessaan alas ruhjoa vesikaton pinnoitteita ja katon läpivientien tiivistyksiä. Alas liukuva lumimassa voi irrottaa myös tikkaat ja rännit. Kinoslumen paljous aiheuttaa kevään myötä sulamisvesivaurioriskejä porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä sekä katolla olevien ilmastointiputkien ja savuhormien liitosrakenteissa.

 

Turvallisesti töihin:

 

• Varmin tapa välttyä lumivahingoilta on poistaa lumimassat hyvissä ajoin ennen suojakelejä tai lumimyräköitä

 

• Kiipeä katolle tarkistamaan lumitilanne, sillä maasta käsin sitä on vaikea arvioida

 

• Noudata erityistä varovaisuuttaa katolla liikkuessa.

 

• Käytä jyrkillä ja liukkailla kattopinnoilla turvaköysiä ja -valjaita.

 

• Ota mukaan kaveri, jolla on kokemusta lumenpudottamisesta.

 

• Valmistaudu huolella lumien poistoon tapaturmien tai omaisuusvahinkojen varalta.

 

• Henkilövahinkojen välttämiseksi lumenpudotuspaikan alla olevaa liikkumista tulee rajoittaa puomein, aidoin ja varoituskyltein silloin, kun alue on yleisessä käytössä.

 

• Lumenpudotusalueelta tulee liikkuminen ohjata turvalliselle alueelle

 

• Omakotitalon kotipihalla riittää hieman kevyempi menettely, mutta ainakin kotiväen on syytä olla työstä tietoinen. Kerro siis hyvissä ajoin lumenpudotustyöstä

 

• Hyvä vaihtoehto on myös turvautua ammattilaisen apuun lumen pudottamisessa