Seinäjoelle seitsemäs apteekki?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea esittää uuden apteekin perustamista Seinäjoelle.

Asiasta on tehty kansalaisaloite. Fimea tarttui asiaan, koska kaupungin väkimäärä ja sairaalapalvelut ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen.

Seinäjoen alueella on nyt kuusi apteekkia ja yksi apteekin sivutoimipiste Nurmon keskustassa. Yhtä apteekkitoimipistettä kohti maakuntakeskuksessa on noin 8 900 asukasta, kun luku on Suomessa keskimäärin 6 800. Uuden apteekin perustamisen jälkeenkin luku olisi vasta noin 7 800.

Uusi apteekki tulee Seinäjoen keskustaajamaan. Apteekin perustaminen vaatii muodollisuudet, jotka vievät vähintään puoli vuotta.

Perustamispäätöksen jälkeen apteekkilupa kuulutetaan haettavaksi. Valitulla on vuosi aikaa aloittaa apteekkitoiminta.

Apteekkilupia hakevat sekä apteekkarit että proviisorit. Yhdellä ihmisellä voi olla vain yksi lupa kerrallaan, joten apteekit eivät voi keskittyä samoihin käsiin. Apteekkarilla voi tosin olla myös 1–3 pienempää sivuapteekkia.

Avoimiksi tulleita apteekkilupia haetaan paljon. Joskus hakijoita voi olla jopa kymmeniä. Apteekkarilta edellytetään proviisorin tutkinnon ohella johtamiskokemusta ja liiketalouden taitoja. Tärkeintä on niiden ohella työkokemus apteekissa tai muualla lääkehuollossa.